Hagyó Miklós kérdése a Synergon Nyrt. ügyvezetője nyomozati jegyzőkönyvjének elérhetőségéről (részlet a Kecskeméti Törvényszéken 2012. október 25. napján felvett tárgyalási jegyzőkönyvből )

Részlet a Kecskeméti Törvényszéken 2012. október 25. napján felvett tárgyalási jegyzőkönyvből:

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott:

Most áttérnék a tényállásban szereplő 2x15 millió forint nyomozati vallomások szerinti eredetével kapcsolatos észrevételeimre, így a Synergon Nyrt.-vel és az egyes informatikai szerződésekkel összefüggésben felmerült ellentmondások bemutatására. Mielőtt ezeket az észrevételeket megteszem, ismét szeretnék felvilágosítást kérni. A nekem átadott és elvileg a teljes nyomozati iratot tartalmazó DVD-n nem találtam a Synergon Nyrt. vezetőjének, L. M.-nek a meghallgatásáról készült jegyzőkönyvet. Az iránt érdeklődnék, hogy ez az anyag a Tisztelt Törvényszék rendelkezésére áll-e. 

 

Tanács elnöke közli Hagyó Miklós I. r. vádlottal, hogy nem áll a bíróság rendelkezésére ilyen jegyzőkönyv.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott:

Erre tekintettel ismét fel kell tennem a bizonyára ügyészségi válasz nélkül maradó kérdést. Mi az oka annak, hogy a vádhatóság úgy terhel a 2x15 millió forint átvételével, hogy közben azt a személyt, akitől a IV.r. vádlott ismertetett nyomozati vallomásai szerint a pénz származik, vagyis a Synergon Nyrt. ügyvezetőjét soha, semmilyen minőségben sem a nyomozó hatóság, sem az ügyészség nem hallgatta meg. Nem hallgatták meg sem az előzetes letartóztatásom elrendeléséig 2010. május 14. napjáig, sem a 2x15 millió forint átvételével való meggyanúsításomig, 2010. augusztus 30. napjáig, sem pedig a vádemelésig, azaz 2012. januárig. A kérdés fontosságát mi sem mutatja jobban mint az, hogy a pénz eredetét és átvételét a vádhatóság kizárólag a IV. r. vádlott azon nyomozati vallomásaira alapítja, amellyel szemben Balogh Zsolt a tárgyaláson tett vallomását tartotta fent. Én ismételten határozottan kijelentem, hogy a Synergon Nyrt. vezetőjét, akinek a nevét a nyomozati iratokból tudtam meg, nem ismerem. Vele sem üzleti, sem rokoni, sem pedig baráti kapcsolatban nem álltam és jelenleg sem állok. A Synergon és a BKV kapcsolatáról ezen szállítási szerződéssel összefüggésben nekem semmilyen tudomásom nem volt. Én senkitől nem kértem vagy kaptam idevágó tájékoztatást. Továbbá a szóban lévő szerződés előkészítésében, megkötésében, lebonyolításában, a teljesítés igazolásában, illetve az elvégzett munka ellenértékének kifizetésében semmilyen formában nem vettem részt.